Delta Warren P RF

Fødselsdato
21.04.2021
aAa kode
243615
Farve
Sortbroget
AI Code
-
Tyre-ID
NL 577410163
Kappa / Beta Casein
AB / A2A2

Warren P RF

Delta Warren P

  • CREATE - Reserveres

  Delta Mingo P
Delta Warmond P  Delta Warber
Delta Jofrid  Delta Nobel
  Delta Joukje


Avlsværdier
Sikkerhed 58%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
7 22 2.93 535 404

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 69%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
2,537 -0.15 0.06 90 95 611

Management/Sundhed

Yversundhed
104
Celletal
110
Hunlig frugtbarhed
107
Klovsundhed
109
Ketose
103
Malketid
98
Temperament
99
Alder ved 1. kælvning
99
Kælvningsevne
101
Kælvens Livskraft (infl mor.)
104
Persistens
110
Udvikl. fra 1.-3. lakt
101
Kropsvægt
96
Kvietyr
102
Livskraft kalv
99
Robot effektivitet
109
Robot interval
111
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 69%

Krop
99
Styrke 100
Yver
105
Lemmer
104
Helhed
104

Størrelse
104
Brystbredde
95
Kropsdybde
101
Malkepræg
106
Huld
93
Krydsretning
104
Krydsbredde
101
Lemmer, bagfra
102
Lemmer, sidestilling
101
Klovhældning
101
Bevægelse
105
Foryver tilhæftning
103
Forpatteplacering
103
Pattelængde 100
Yverdybde
105
Bagyver højde
107
Bagpatteplacering
104
Yverbånd
103