Delta Encourage

Fødselsdato
07.07.2021
aAa kode
243165
Farve
Sortbroget
AI Code
-
Tyre-ID
NL 694241286
Kappa / Beta Casein
AB / A2A2

Encourage

Delta Encourage

  • CREATE - Reserveres

  Bomaz Altacabot
Bush Bros Fragrant 
Delta Lokke  Lowlands Trust
  Delta Laurin


Avlsværdier
Sikkerhed 58%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
9 23 3.44 778 446

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 70%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
2,024 0.31 0.26 120 99 686

Management/Sundhed

Yversundhed
107
Celletal
113
Hunlig frugtbarhed
102
Klovsundhed
108
Ketose
108
Malketid
94
Temperament
102
Alder ved 1. kælvning
104
Kælvningsevne
107
Kælvens Livskraft (infl mor.)
106
Persistens
108
Udvikl. fra 1.-3. lakt
Kropsvægt
96
Kvietyr
101
Livskraft kalv
104
Robot effektivitet
101
Robot interval
110
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 70%

Krop
102
Styrke
99
Yver
104
Lemmer
107
Helhed
106

Størrelse
99
Brystbredde
98
Kropsdybde
98
Malkepræg
103
Huld
94
Krydsretning
98
Krydsbredde
101
Lemmer, bagfra
106
Lemmer, sidestilling
102
Klovhældning 100
Bevægelse
107
Foryver tilhæftning 100
Forpatteplacering
98
Pattelængde
99
Yverdybde
102
Bagyver højde
108
Bagpatteplacering
102
Yverbånd
104