Far til Developer RF: Delta Skippy

Fødselsdato
07.10.2019
aAa kode
342516
Farve
Sortbroget
AI Code
261438
Tyre-ID
NL 641159099
Kappa / Beta Casein
BB / A1A1

Developer RF

Delta Developer


  Beerzedal Paragon
Delta Skippy  Delta Silla
Delta Dunja RF  Weelder Esperanto
  Delta Dutch


Avlsværdier
Sikkerhed 81%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
4 2 2.58 39 149

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 86%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
-44 0.91 0.43 78 36 307

Management/Sundhed

Yversundhed
102
Celletal
99
Hunlig frugtbarhed
98
Klovsundhed
108
Ketose
109
Malketid
101
Temperament
102
Alder ved 1. kælvning
97
Kælvningsevne
101
Kælvens Livskraft (infl mor.)
101
Persistens
102
Udvikl. fra 1.-3. lakt 100
Kropsvægt
107
Kvietyr
102
Livskraft kalv 100
Robot effektivitet
101
Robot interval
108
Robot tilpasningsevne
106

Eksteriør
30 Døtre 19 Bestætninger Sikkerhed 91%

Krop
104
Styrke
105
Yver
106
Lemmer
104
Helhed
107

Størrelse
109
Brystbredde
105
Kropsdybde
109
Malkepræg
108
Huld 100
Krydsretning
103
Krydsbredde
109
Lemmer, bagfra
101
Lemmer, sidestilling
98
Klovhældning
101
Bevægelse
105
Foryver tilhæftning
103
Forpatteplacering
106
Pattelængde
103
Yverdybde
104
Bagyver højde
106
Bagpatteplacering
108
Yverbånd
110