Delta Perfect

Fødselsdato
05.06.2020
aAa kode
345261
Farve
Sortbroget
AI Code
262218
Tyre-ID
NL 632215609
Kappa / Beta Casein
AB / A2A2

Perfect

Delta Perfect


  Double W Ranger
Willem's Hoeve Woody  Rita 1626a
Delta Pien  Delta Jafin
  Delta Pipi


Avlsværdier
Sikkerhed 58%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
8 12 2.77 680 335

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 69%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
1,005 0.40 0.21 82 56 417

Management/Sundhed

Yversundhed
108
Celletal
114
Hunlig frugtbarhed
103
Klovsundhed
107
Ketose
106
Malketid 100
Temperament
106
Alder ved 1. kælvning
101
Kælvningsevne
104
Kælvens Livskraft (infl mor.)
106
Persistens
105
Udvikl. fra 1.-3. lakt
102
Kropsvægt
105
Kvietyr
103
Livskraft kalv
101
Robot effektivitet 100
Robot interval
110
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 70%

Krop
107
Styrke
103
Yver
105
Lemmer
111
Helhed
111

Størrelse
103
Brystbredde
106
Kropsdybde
106
Malkepræg
104
Huld
101
Krydsretning
102
Krydsbredde
104
Lemmer, bagfra
111
Lemmer, sidestilling
99
Klovhældning
103
Bevægelse
111
Foryver tilhæftning
105
Forpatteplacering
101
Pattelængde
102
Yverdybde
104
Bagyver højde
103
Bagpatteplacering
98
Yverbånd
99