Delta Nippon P

Fødselsdato
05.02.2019
aAa kode
234165
Farve
Sortbroget
AI Code
261187
Tyre-ID
NL 916132992
Kappa / Beta Casein
BB / A2A2

Nippon P

Delta Nippon P

  • Top for Sundhed og Effektivitet
  • Mellemstore køer
  • Fremragende malkeorganer
  • Polled toptyr

  Endco Superhero
Wilder Hotspot P  Wil Herz P
Delta Nadine  Vh Bube Bernell
  Delta Nayat


Avlsværdier
Sikkerhed 61%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
9 12 2.10 481 343

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 71%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
1,033 0.12 0.31 56 67 404

Management/Sundhed

Yversundhed
104
Celletal
108
Hunlig frugtbarhed
109
Klovsundhed
105
Ketose
105
Malketid
104
Temperament
103
Alder ved 1. kælvning
106
Kælvningsevne
108
Kælvens Livskraft (infl mor.)
104
Persistens
107
Udvikl. fra 1.-3. lakt
102
Kropsvægt 100
Kvietyr
107
Livskraft kalv
108
Robot effektivitet 100
Robot interval
106
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 71%

Krop
101
Styrke
103
Yver
114
Lemmer
103
Helhed
110

Størrelse 100
Brystbredde
98
Kropsdybde
96
Malkepræg
103
Huld
101
Krydsretning
103
Krydsbredde
102
Lemmer, bagfra
103
Lemmer, sidestilling
98
Klovhældning 100
Bevægelse
104
Foryver tilhæftning
114
Forpatteplacering
105
Pattelængde
97
Yverdybde
117
Bagyver højde
107
Bagpatteplacering 100
Yverbånd
98