Delta Lucardi

Fødselsdato
24.05.2020
aAa kode
432156
Farve
Sortbroget
AI Code
942467
Tyre-ID
NL 590972910
Kappa / Beta Casein
AA / A2A2

Lucardi

Delta Lucardi


  Double W Ranger
Delta Yes  Delta Jara 1
Delta Lutske  Lowlands Trust
  Delta Laurin


Avlsværdier
Sikkerhed 60%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
4 14 3.36 499 332

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 70%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
1,209 0.50 0.25 102 67 505

Management/Sundhed

Yversundhed
104
Celletal
107
Hunlig frugtbarhed
102
Klovsundhed
106
Ketose
104
Malketid
99
Temperament
104
Alder ved 1. kælvning
103
Kælvningsevne
105
Kælvens Livskraft (infl mor.)
99
Persistens
103
Udvikl. fra 1.-3. lakt
98
Kropsvægt
101
Kvietyr 100
Livskraft kalv 100
Robot effektivitet
95
Robot interval
107
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 70%

Krop
103
Styrke
102
Yver
110
Lemmer
107
Helhed
110

Størrelse
105
Brystbredde
102
Kropsdybde
104
Malkepræg
105
Huld
97
Krydsretning
99
Krydsbredde
103
Lemmer, bagfra
106
Lemmer, sidestilling
103
Klovhældning
96
Bevægelse
108
Foryver tilhæftning
107
Forpatteplacering
102
Pattelængde
101
Yverdybde
107
Bagyver højde
111
Bagpatteplacering
103
Yverbånd
105