Delta Lucardi

Fødselsdato
24.05.2020
aAa kode
432156
Farve
Sortbroget
AI Code
262213
Tyre-ID
NL 590972910
Kappa / Beta Casein
AA / A2A2

Lucardi

Delta Lucardi


  Double W Ranger
Delta Yes  Delta Jara 1
Delta Lutske  Lowlands Trust
  Delta Laurin


Avlsværdier
Sikkerhed 59%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
4 13 3.25 439 298

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 70%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
1,154 0.56 0.27 105 67 511

Management/Sundhed

Yversundhed
103
Celletal
108
Hunlig frugtbarhed 100
Klovsundhed
107
Ketose
104
Malketid
99
Temperament
103
Alder ved 1. kælvning
102
Kælvningsevne
103
Kælvens Livskraft (infl mor.) 100
Persistens
103
Udvikl. fra 1.-3. lakt
98
Kropsvægt
103
Kvietyr
104
Livskraft kalv
99
Robot effektivitet
101
Robot interval
107
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 70%

Krop
105
Styrke
102
Yver
109
Lemmer
108
Helhed
111

Størrelse
106
Brystbredde
102
Kropsdybde
105
Malkepræg
105
Huld
96
Krydsretning
99
Krydsbredde
105
Lemmer, bagfra
107
Lemmer, sidestilling
103
Klovhældning
96
Bevægelse
109
Foryver tilhæftning
106
Forpatteplacering
103
Pattelængde
101
Yverdybde
106
Bagyver højde
110
Bagpatteplacering
104
Yverbånd
105