Delta Jacuzzi-Red

Fødselsdato
05.04.2017
aAa kode
243615
Farve
Rødbroget
AI Code
259837
Tyre-ID
NL 666249656
Kappa / Beta Casein
AE / A1A2

Jacuzzi

Delta Jacuzzi Red


  Apina Malcolm
Het Meer Livington  Lucky Shot 23
Delta Jina  Delta Incentive
  Delta Jara


Avlsværdier
Sikkerhed 96%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
2 9 2.60 97 182

Ydelse
4,122 Døtre, 1,375 Bestætninger, Sikkerhed 99%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
342 0.87 0.23 94 33 337

Management/Sundhed

Yversundhed
107
Celletal
109
Hunlig frugtbarhed
98
Klovsundhed
102
Ketose 100
Malketid
92
Temperament
101
Alder ved 1. kælvning
101
Kælvningsevne
102
Kælvens Livskraft (infl mor.)
103
Persistens
106
Udvikl. fra 1.-3. lakt
109
Kropsvægt
101
Kvietyr
101
Livskraft kalv
103
Robot effektivitet
93
Robot interval
109
Robot tilpasningsevne
109

Eksteriør
2,253 Døtre 770 Bestætninger Sikkerhed 99%

Krop
97
Styrke
102
Yver
103
Lemmer
105
Helhed
104

Størrelse
101
Brystbredde
102
Kropsdybde
95
Malkepræg
102
Huld
101
Krydsretning
96
Krydsbredde 100
Lemmer, bagfra
109
Lemmer, sidestilling
91
Klovhældning
107
Bevægelse
108
Foryver tilhæftning
102
Forpatteplacering
101
Pattelængde
96
Yverdybde
105
Bagyver højde
103
Bagpatteplacering
103
Yverbånd
101