Flagstone

Fødselsdato
02.01.2021
aAa kode
432561
Farve
Sortbroget
AI Code
942573
Tyre-ID
NL 629932290
Kappa / Beta Casein
AB / A2A2

Flagstone

Delta Flagstone


  Bomaz Altatopshot
Topstone  DG OH Donna
Delta Greet  Delta Relevant
  Grant D Fay


Avlsværdier
Sikkerhed 58%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
7 18 3.74 776 409

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 70%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
1,769 0.44 0.16 122 79 606

Management/Sundhed

Yversundhed
106
Celletal
107
Hunlig frugtbarhed
104
Klovsundhed
107
Ketose
108
Malketid
101
Temperament 100
Alder ved 1. kælvning
102
Kælvningsevne
106
Kælvens Livskraft (infl mor.)
103
Persistens
107
Udvikl. fra 1.-3. lakt
104
Kropsvægt
101
Kvietyr 100
Livskraft kalv
106
Robot effektivitet
106
Robot interval
105
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 70%

Krop
102
Styrke
101
Yver
109
Lemmer
105
Helhed
108

Størrelse
104
Brystbredde
99
Kropsdybde
102
Malkepræg
103
Huld
96
Krydsretning
97
Krydsbredde
104
Lemmer, bagfra
104
Lemmer, sidestilling
97
Klovhældning
105
Bevægelse
105
Foryver tilhæftning
107
Forpatteplacering
101
Pattelængde
101
Yverdybde
107
Bagyver højde
109
Bagpatteplacering
105
Yverbånd
105