Delta Esbit

Fødselsdato
22.08.2018
aAa kode
342561
Farve
Sortbroget
AI Code
261016
Tyre-ID
NL 766124390
Kappa / Beta Casein
AB / A1A2

Esbit

Delta Esbit


  S S I Mogul Reflector
Delta Leonardo  Delta Louise
Esmonique  Bouw Final
  Esmonique 38


Avlsværdier
Sikkerhed 78%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
2 11 2.50 374 210

Ydelse
69 Døtre, 30 Bestætninger, Sikkerhed 88%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
1,113 0.26 0.13 73 52 386

Management/Sundhed

Yversundhed
105
Celletal
110
Hunlig frugtbarhed
99
Klovsundhed
102
Ketose
101
Malketid
94
Temperament 100
Alder ved 1. kælvning
95
Kælvningsevne
102
Kælvens Livskraft (infl mor.)
102
Persistens
104
Udvikl. fra 1.-3. lakt
98
Kropsvægt
99
Kvietyr
99
Livskraft kalv
94
Robot effektivitet
96
Robot interval
107
Robot tilpasningsevne 100

Eksteriør
14 Døtre 9 Bestætninger Sikkerhed 84%

Krop
101
Styrke
101
Yver
103
Lemmer
103
Helhed
104

Størrelse
105
Brystbredde
99
Kropsdybde
105
Malkepræg
108
Huld
94
Krydsretning
106
Krydsbredde
97
Lemmer, bagfra
103
Lemmer, sidestilling
101
Klovhældning
101
Bevægelse
103
Foryver tilhæftning
99
Forpatteplacering
99
Pattelængde
104
Yverdybde
101
Bagyver højde
104
Bagpatteplacering
95
Yverbånd
101