KNS Georgio PP

Fødselsdato
06.04.2020
aAa kode
234156
Farve
Sortbroget
AI Code
942532
Tyre-ID
DE 0361986025
Kappa / Beta Casein
AB / A2A2

Georgio PP

Kns Georgio PP

  • Produktiv
  • Effektiv
  • PP og A2A2

  Semino
Simon P  KNS Missboard
KNS Glasperl  Mission P
  Georgia


Avlsværdier
Sikkerhed 59%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
4 15 2.59 478 254

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 69%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
1,762 0.00 0.09 75 71 475

Management/Sundhed

Yversundhed 100
Celletal
106
Hunlig frugtbarhed 100
Klovsundhed
103
Ketose
103
Malketid
95
Temperament
102
Alder ved 1. kælvning
104
Kælvningsevne
103
Kælvens Livskraft (infl mor.)
107
Persistens
115
Udvikl. fra 1.-3. lakt 100
Kropsvægt
97
Kvietyr
103
Livskraft kalv 100
Robot effektivitet
94
Robot interval
103
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 69%

Krop
96
Styrke
99
Yver
104
Lemmer
98
Helhed 100

Størrelse
102
Brystbredde
94
Kropsdybde
101
Malkepræg
104
Huld
95
Krydsretning
99
Krydsbredde
96
Lemmer, bagfra
99
Lemmer, sidestilling 100
Klovhældning
99
Bevægelse
98
Foryver tilhæftning
105
Forpatteplacering
103
Pattelængde
101
Yverdybde
101
Bagyver højde
104
Bagpatteplacering
99
Yverbånd
99