Delta Dolmen

Fødselsdato
22.09.2020
aAa kode
432516
Farve
Sortbroget
AI Code
-
Tyre-ID
NL 734970583
Kappa / Beta Casein
BB / A1A2

Dolmen

Delta Dolmen


  Bomaz Altatopshot
Topstone  DG OH Donna
Delta Greet  Delta Relevant
  Grant D Fay


Avlsværdier
Sikkerhed 60%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
6 20 4.03 770 406

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 71%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
2,134 0.36 0.09 130 84 644

Management/Sundhed

Yversundhed
106
Celletal
110
Hunlig frugtbarhed
102
Klovsundhed
107
Ketose
107
Malketid
104
Temperament
101
Alder ved 1. kælvning
103
Kælvningsevne
103
Kælvens Livskraft (infl mor.)
106
Persistens
102
Udvikl. fra 1.-3. lakt
104
Kropsvægt 100
Kvietyr 100
Livskraft kalv
103
Robot effektivitet
109
Robot interval
105
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 72%

Krop
101
Styrke
102
Yver
106
Lemmer
106
Helhed
107

Størrelse
103
Brystbredde 100
Kropsdybde
103
Malkepræg
106
Huld
95
Krydsretning
93
Krydsbredde
102
Lemmer, bagfra
106
Lemmer, sidestilling
96
Klovhældning
105
Bevægelse
107
Foryver tilhæftning
107
Forpatteplacering
101
Pattelængde
98
Yverdybde
106
Bagyver højde
105
Bagpatteplacering
101
Yverbånd
99