Delta Boomerang

Fødselsdato
31.12.2019
aAa kode
243156
Farve
Sortbroget
AI Code
261611
Tyre-ID
NL 884634760
Kappa / Beta Casein
BB / A2A2

Boomerang

Delta Boomerang

  • Fantastisk Fedt- Protein-%
  • Sund og Effektiv
  • Stærke malkeorganer

  Delta Accord
Delta Fisherman  Froukje 672
Delta Belinda  Weelder Esperanto
  Delta Branka


Avlsværdier
Sikkerhed 60%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
7 12 2.36 500 292

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 69%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
634 0.61 0.23 85 44 367

Management/Sundhed

Yversundhed
108
Celletal
109
Hunlig frugtbarhed
101
Klovsundhed
107
Ketose
106
Malketid
104
Temperament
106
Alder ved 1. kælvning
101
Kælvningsevne
106
Kælvens Livskraft (infl mor.)
106
Persistens
105
Udvikl. fra 1.-3. lakt
101
Kropsvægt
101
Kvietyr
102
Livskraft kalv
102
Robot effektivitet
99
Robot interval
107
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 70%

Krop
101
Styrke
104
Yver
108
Lemmer
104
Helhed
107

Størrelse
105
Brystbredde 100
Kropsdybde
102
Malkepræg
106
Huld
99
Krydsretning
99
Krydsbredde
101
Lemmer, bagfra
104
Lemmer, sidestilling
97
Klovhældning
105
Bevægelse
104
Foryver tilhæftning
108
Forpatteplacering
105
Pattelængde
102
Yverdybde
109
Bagyver højde
105
Bagpatteplacering
106
Yverbånd
104