Delta Everton

Fødselsdato
07.11.2019
aAa kode
345216
Farve
Sortbroget
AI Code
261609
Tyre-ID
NL 933631935
Kappa / Beta Casein
BB / A2A2

Everton

Delta Everton

  • Høj Fedt- og Protein-%
  • Stærkt eksteriør; moderat størrelse
  • Perfekte malkeorganer

  Delta Magister
De Leenhorst E Profit  Ineke 130
Delta Evelyn  Newhouse Jorben
  Sientje 62


Avlsværdier
Sikkerhed 62%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
7 12 2.12 589 299

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 71%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
928 0.26 0.23 65 55 373

Management/Sundhed

Yversundhed
107
Celletal
107
Hunlig frugtbarhed
103
Klovsundhed
104
Ketose
112
Malketid
104
Temperament 100
Alder ved 1. kælvning
98
Kælvningsevne
107
Kælvens Livskraft (infl mor.)
105
Persistens
107
Udvikl. fra 1.-3. lakt
104
Kropsvægt
102
Kvietyr
102
Livskraft kalv
104
Robot effektivitet
101
Robot interval
108
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 73%

Krop
105
Styrke
104
Yver
113
Lemmer
103
Helhed
111

Størrelse
103
Brystbredde
101
Kropsdybde
101
Malkepræg
103
Huld
101
Krydsretning
103
Krydsbredde
102
Lemmer, bagfra
104
Lemmer, sidestilling
94
Klovhældning
105
Bevægelse
104
Foryver tilhæftning
113
Forpatteplacering
109
Pattelængde
102
Yverdybde
111
Bagyver højde
112
Bagpatteplacering
109
Yverbånd
108