Delta Castor (Barcley)

Fødselsdato
31.03.2017
aAa kode
315426
Farve
Sortbroget
AI Code
259866
Tyre-ID
NL 753556472
Kappa / Beta Casein
BB / A1A2

Castor

Delta Castor

  • Mange kg fedt + prot
  • Meget mælk med høj protein-%
  • Effektive og sunde køer

  De SU 11236 Balisto
Barcley  Lookout Pesce Epic Hue
Delta Carol  Delta Atlantic
  Tirsvad Altaiota Chello


Avlsværdier
Sikkerhed 86%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
5 12 1.92 525 265

Ydelse
1,059 Døtre, 473 Bestætninger, Sikkerhed 91%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
1,229 -0.06 0.20 46 63 370

Management/Sundhed

Yversundhed
104
Celletal
104
Hunlig frugtbarhed
102
Klovsundhed
107
Ketose
102
Malketid
99
Temperament
103
Alder ved 1. kælvning
95
Kælvningsevne
103
Kælvens Livskraft (infl mor.)
105
Persistens
106
Udvikl. fra 1.-3. lakt
101
Kropsvægt 100
Kvietyr 100
Livskraft kalv 100
Robot effektivitet
99
Robot interval
99
Robot tilpasningsevne
99

Eksteriør
459 Døtre 220 Bestætninger Sikkerhed 98%

Krop
101
Styrke
102
Yver
108
Lemmer
104
Helhed
107

Størrelse
106
Brystbredde 100
Kropsdybde
106
Malkepræg
110
Huld
92
Krydsretning
98
Krydsbredde
101
Lemmer, bagfra
108
Lemmer, sidestilling
92
Klovhældning
108
Bevægelse
105
Foryver tilhæftning
103
Forpatteplacering
102
Pattelængde
104
Yverdybde
103
Bagyver højde
112
Bagpatteplacering
103
Yverbånd
106