Delta Positron PP Red

Positron PP

Delta Positron PP Red

Fødselsdato
04.04.2021
aAa kode
243165
Farve
Rødbroget
AI Code
262562
Tyre-ID
NL 877671705
Kappa / Beta Casein
AB / A2A2
  Delta Mingo P
Delta Warmond P  Delta Warber
Delta Afanja  Delta Larry
  Delta Alise

NVI Roedbroget Base

Avlsværdier
Sikkerhed 58%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
4 11 2.30 262 233

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 69%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
927 0.36 0.29 74 60 413

Management/Sundhed

Yversundhed
101
Celletal
99
Hunlig frugtbarhed
103
Klovsundhed
106
Ketose
102
Malketid 100
Temperament
97
Alder ved 1. kælvning
98
Kælvningsevne
102
Kælvens Livskraft (infl mor.) 100
Persistens
106
Udvikl. fra 1.-3. lakt
101
Kropsvægt
99
Kvietyr
102
Livskraft kalv
99
Robot effektivitet
105
Robot interval
106
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 69%

Krop 100
Styrke
101
Yver
102
Lemmer
104
Helhed
103

Størrelse
103
Brystbredde
98
Kropsdybde
99
Malkepræg
102
Huld
98
Krydsretning
99
Krydsbredde 100
Lemmer, bagfra
103
Lemmer, sidestilling
101
Klovhældning 100
Bevægelse
104
Foryver tilhæftning 100
Forpatteplacering 100
Pattelængde
96
Yverdybde
103
Bagyver højde
103
Bagpatteplacering
101
Yverbånd
101

Descendants of Delta Positron PP Red

Vandenberg Delta Afanja (Larry RF), mor til Positron PP
Vandenberg Delta Afanja (Larry RF), mor til Positron PP