Delta Panenka P-Red

Fødselsdato
21.12.2019
aAa kode
342165
Farve
Rødbroget
AI Code
262013
Tyre-ID
NL 642554651
Kappa / Beta Casein
AA / A2A2

Panenka P

Delta Panenka P Red


  Delta Leader P
Delta Jacko PP Red  Josiene
Pietar 8  De Vrendt Handy P
  Pietar 1 P


Avlsværdier
Sikkerhed 76%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
0 9 1.29 341 138

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 81%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
186 0.57 0.21 56 24 217

Management/Sundhed

Yversundhed 100
Celletal 100
Hunlig frugtbarhed 100
Klovsundhed
102
Ketose
104
Malketid
104
Temperament
104
Alder ved 1. kælvning
99
Kælvningsevne
99
Kælvens Livskraft (infl mor.)
98
Persistens
105
Udvikl. fra 1.-3. lakt
96
Kropsvægt 100
Kvietyr
103
Livskraft kalv
95
Robot effektivitet
106
Robot interval
108
Robot tilpasningsevne
99

Eksteriør
3 Døtre 2 Bestætninger Sikkerhed 89%

Krop
103
Styrke
103
Yver
106
Lemmer
108
Helhed
109

Størrelse
101
Brystbredde 100
Kropsdybde
103
Malkepræg
105
Huld 100
Krydsretning
98
Krydsbredde
97
Lemmer, bagfra
106
Lemmer, sidestilling
104
Klovhældning
98
Bevægelse
109
Foryver tilhæftning
102
Forpatteplacering
101
Pattelængde
102
Yverdybde
101
Bagyver højde
108
Bagpatteplacering
97
Yverbånd
102