Delta Jacko PP Red

Jacko PP

Delta Jacko PP Red

Fødselsdato
31.12.2017
aAa kode
432561
Farve
Rødbroget
AI Code
942074
Tyre-ID
NL 742955086
Kappa / Beta Casein
AA / A2A2
  Delta Rafter P
Delta Leader P  K&l Leida 2424
Josiene  De Volmer Brasil
  Josefien 19

NVI Roedbroget Base

Avlsværdier
Sikkerhed 62%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
3 8 1.65 596 198

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 71%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
551 0.28 0.06 49 25 213

Management/Sundhed

Yversundhed
105
Celletal
109
Hunlig frugtbarhed
103
Klovsundhed
102
Ketose
102
Malketid
102
Temperament
101
Alder ved 1. kælvning
96
Kælvningsevne
97
Kælvens Livskraft (infl mor.)
97
Persistens
109
Udvikl. fra 1.-3. lakt
103
Kropsvægt
103
Kvietyr
102
Livskraft kalv 100
Robot effektivitet
99
Robot interval
102
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 71%

Krop
101
Styrke
104
Yver
106
Lemmer
104
Helhed
106

Størrelse
105
Brystbredde
101
Kropsdybde
102
Malkepræg
105
Huld
102
Krydsretning
105
Krydsbredde
95
Lemmer, bagfra
105
Lemmer, sidestilling
97
Klovhældning
108
Bevægelse
103
Foryver tilhæftning
103
Forpatteplacering
97
Pattelængde
101
Yverdybde
103
Bagyver højde
106
Bagpatteplacering
93
Yverbånd
99