Delta Perfect

Perfect

Delta Perfect

Fødselsdato
05.06.2020
aAa kode
345261
Farve
Sortbroget
AI Code
262218
Tyre-ID
NL 632215609
Kappa / Beta Casein
AB / A2A2
  Double W Ranger
Willem's Hoeve Woody  Rita 1626a
Delta Pien  Delta Jafin
  Delta Pipi

NVI Sortbroget Base

Avlsværdier
Sikkerhed 63%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
5 9 1.92 352 247

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 72%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
720 0.36 0.18 65 42 318

Management/Sundhed

Yversundhed
107
Celletal
111
Hunlig frugtbarhed 100
Klovsundhed
107
Ketose
104
Malketid
98
Temperament
105
Alder ved 1. kælvning
96
Kælvningsevne
102
Kælvens Livskraft (infl mor.)
104
Persistens
104
Udvikl. fra 1.-3. lakt
103
Kropsvægt
103
Kvietyr
101
Livskraft kalv
98
Robot effektivitet
101
Robot interval
110
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 73%

Krop
104
Styrke
101
Yver
104
Lemmer
111
Helhed
109

Størrelse
99
Brystbredde
105
Kropsdybde
106
Malkepræg
102
Huld
99
Krydsretning 100
Krydsbredde
103
Lemmer, bagfra
111
Lemmer, sidestilling 100
Klovhældning
102
Bevægelse
111
Foryver tilhæftning
103
Forpatteplacering
102
Pattelængde
101
Yverdybde
102
Bagyver højde
103
Bagpatteplacering
99
Yverbånd 100