Far til Developer RF: Delta Skippy

Developer RF

Delta Developer

  • Fantastiske procenter
  • Kropskapacitet og styrke
  • Stærke malke organer
Fødselsdato
07.10.2019
aAa kode
324165
Farve
Sortbroget
AI Code
261438
Tyre-ID
NL 641159099
Kappa / Beta Casein
BB / A1A1
  Beerzedal Paragon
Delta Skippy  Delta Silla
Delta Dunja  Weelder Esperanto
  Delta Dutch

NVI Sortbroget Base

Avlsværdier
Sikkerhed 61%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
6 7 4.12 449 288

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 71%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
630 0.86 0.43 108 63 491

Management/Sundhed

Yversundhed
104
Celletal
104
Hunlig frugtbarhed
102
Klovsundhed
110
Ketose
109
Malketid
101
Temperament
98
Alder ved 1. kælvning
96
Kælvningsevne
105
Kælvens Livskraft (infl mor.)
103
Persistens
106
Udvikl. fra 1.-3. lakt
102
Kropsvægt
107
Kvietyr 100
Livskraft kalv
97
Robot effektivitet
101
Robot interval
110
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 72%

Krop
104
Styrke
105
Yver
109
Lemmer
105
Helhed
109

Størrelse
109
Brystbredde
104
Kropsdybde
106
Malkepræg
106
Huld 100
Krydsretning
107
Krydsbredde
107
Lemmer, bagfra
102
Lemmer, sidestilling
98
Klovhældning
101
Bevægelse
106
Foryver tilhæftning
108
Forpatteplacering
107
Pattelængde
102
Yverdybde
106
Bagyver højde
108
Bagpatteplacering
108
Yverbånd
108