Delta Abundant P RF

Fødselsdato
10.04.2018
aAa kode
135246
Farve
Sortbroget
AI Code
942133
Tyre-ID
NL 889152469
Kappa / Beta Casein
BB / A1A2

Abundant P RF

Delta Abundant P

  • Fantastiske og sunde malkeorganer
  • Stærk for lemmer og bevægelse
  • Udmærket for kropsegenskaber

  S S I Mogul Reflector
Double W Ranger  Ricky 8
Delta Abby  Delta Fun P
  Delta Aby


Avlsværdier
Sikkerhed 71%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
5 5 2.71 334 230

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 72%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
1,006 0.08 0.04 51 39 285

Management/Sundhed

Yversundhed
105
Celletal
108
Hunlig frugtbarhed
103
Klovsundhed
105
Ketose
106
Malketid 100
Temperament
105
Alder ved 1. kælvning
103
Kælvningsevne
107
Kælvens Livskraft (infl mor.)
99
Persistens
103
Udvikl. fra 1.-3. lakt
103
Kropsvægt
109
Kvietyr
101
Livskraft kalv
102
Robot effektivitet
98
Robot interval
95
Robot tilpasningsevne
96

Eksteriør
35 Døtre 23 Bestætninger Sikkerhed 88%

Krop
104
Styrke
102
Yver
109
Lemmer
115
Helhed
114

Størrelse
104
Brystbredde
111
Kropsdybde
110
Malkepræg
106
Huld
104
Krydsretning
103
Krydsbredde
104
Lemmer, bagfra
115
Lemmer, sidestilling
103
Klovhældning
96
Bevægelse
116
Foryver tilhæftning
110
Forpatteplacering 100
Pattelængde
99
Yverdybde
110
Bagyver højde
104
Bagpatteplacering
94
Yverbånd
98