Delta Abundant P RF

Fødselsdato
10.04.2018
aAa kode
135246
Farve
Sortbroget
AI Code
942133
Tyre-ID
NL 889152469
Kappa / Beta Casein
BB / A1A2

Abundant P RF

Delta Abundant P

  • Fantastiske og sunde malkeorganer
  • Stærk for lemmer og bevægelse
  • Udmærket for kropsegenskaber

  S S I Mogul Reflector
Double W Ranger  Ricky 8
Delta Abby  Delta Fun P
  Delta Aby


Avlsværdier
Sikkerhed 65%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
5 5 2.88 459 261

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 73%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
1,015 0.05 0.02 48 37 271

Management/Sundhed

Yversundhed
105
Celletal
110
Hunlig frugtbarhed
106
Klovsundhed
103
Ketose
105
Malketid
101
Temperament
105
Alder ved 1. kælvning
103
Kælvningsevne
101
Kælvens Livskraft (infl mor.)
99
Persistens
103
Udvikl. fra 1.-3. lakt
101
Kropsvægt
109
Kvietyr
102
Livskraft kalv
102
Robot effektivitet
97
Robot interval
105
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 72%

Krop
107
Styrke
103
Yver
112
Lemmer
110
Helhed
114

Størrelse
106
Brystbredde
110
Kropsdybde
109
Malkepræg
105
Huld
104
Krydsretning
104
Krydsbredde
104
Lemmer, bagfra
111
Lemmer, sidestilling
99
Klovhældning
101
Bevægelse
110
Foryver tilhæftning
111
Forpatteplacering
101
Pattelængde 100
Yverdybde
110
Bagyver højde
107
Bagpatteplacering
94
Yverbånd
99