Delta Steam PP-Red

Steam PP

Delta Steam PP Red

Fødselsdato
17.05.2020
aAa kode
135246
Farve
Rødbroget
AI Code
262212
Tyre-ID
NL 628600606
Kappa / Beta Casein
BB / A2A2
  Double W Ranger
Delta Abundant P  Delta Abby
Wietske PP RF  De Vrendt Handy P
  Stylish P RF

NVI Roedbroget Base

Avlsværdier
Sikkerhed 63%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
5 5 2.67 431 215

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 71%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
734 0.24 0.15 54 40 289

Management/Sundhed

Yversundhed
105
Celletal
105
Hunlig frugtbarhed
105
Klovsundhed
103
Ketose
103
Malketid
104
Temperament
102
Alder ved 1. kælvning
101
Kælvningsevne
109
Kælvens Livskraft (infl mor.)
103
Persistens
104
Udvikl. fra 1.-3. lakt
101
Kropsvægt
108
Kvietyr
102
Livskraft kalv
98
Robot effektivitet
103
Robot interval
107
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 72%

Krop
106
Styrke
103
Yver
110
Lemmer
102
Helhed
109

Størrelse
104
Brystbredde
108
Kropsdybde
107
Malkepræg
104
Huld
102
Krydsretning
99
Krydsbredde
104
Lemmer, bagfra
101
Lemmer, sidestilling
103
Klovhældning
99
Bevægelse
103
Foryver tilhæftning
110
Forpatteplacering
103
Pattelængde 100
Yverdybde
111
Bagyver højde
106
Bagpatteplacering
98
Yverbånd
101