Delta Louis P-Red

Louis P

Delta Louis P Red

Fødselsdato
11.11.2019
aAa kode
423165
Farve
Rødbroget
AI Code
942398
Tyre-ID
NL 725590505
Kappa / Beta Casein
AA / A2A2
  Boldi V Gymnast
Gywer  Alicia MR 113
Lol 422  De Vrendt Handy P
  Lol 371

NVI Roedbroget Base

Avlsværdier
Sikkerhed 60%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
5 17 3.66 593 288

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 71%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
3,008 -0.55 -0.18 73 88 556

Management/Sundhed

Yversundhed 100
Celletal
101
Hunlig frugtbarhed
101
Klovsundhed
103
Ketose 100
Malketid 100
Temperament
103
Alder ved 1. kælvning
108
Kælvningsevne
106
Kælvens Livskraft (infl mor.)
104
Persistens
110
Udvikl. fra 1.-3. lakt
99
Kropsvægt
103
Kvietyr
110
Livskraft kalv
104
Robot effektivitet
105
Robot interval
108
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 71%

Krop
104
Styrke
105
Yver
105
Lemmer
101
Helhed
105

Størrelse
107
Brystbredde
101
Kropsdybde
104
Malkepræg
107
Huld
98
Krydsretning
106
Krydsbredde
107
Lemmer, bagfra
102
Lemmer, sidestilling
94
Klovhældning
105
Bevægelse
102
Foryver tilhæftning
102
Forpatteplacering
103
Pattelængde
102
Yverdybde
101
Bagyver højde
109
Bagpatteplacering
103
Yverbånd
103

Descendants of Delta Louis P Red

Caudumer Lol 305      V: Magna P
eig.: Mts. Haytema-de Groot, Koudum
Great grandam of Launch PP and Louis P-Red
Caudumer Lol 305 V: Magna P eig.: Mts. Haytema-de Groot, Koudum Great grandam of Launch PP and Louis P-Red