Foster PP

Foster PP

Delta Foster PP

Fødselsdato
24.12.2020
aAa kode
234165
Farve
Sortbroget
AI Code
262390
Tyre-ID
NL 658239214
Kappa / Beta Casein
AB / A2A2
  Wilder Hotspot P
Delta Nippon P  Delta Nadine
Delta Jodie P RF  Lowlands Trust
  Delta Jolina

NVI Sortbroget Base

Avlsværdier
Sikkerhed 62%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
6 11 1.83 360 249

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 71%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
664 0.31 0.29 58 51 336

Management/Sundhed

Yversundhed
105
Celletal
104
Hunlig frugtbarhed
106
Klovsundhed
104
Ketose
104
Malketid
101
Temperament
104
Alder ved 1. kælvning
102
Kælvningsevne
104
Kælvens Livskraft (infl mor.)
104
Persistens
104
Udvikl. fra 1.-3. lakt
103
Kropsvægt
98
Kvietyr
105
Livskraft kalv
97
Robot effektivitet
101
Robot interval
109
Robot tilpasningsevne

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 73%

Krop
97
Styrke
99
Yver
105
Lemmer
102
Helhed
103

Størrelse
103
Brystbredde
97
Kropsdybde
95
Malkepræg
99
Huld
99
Krydsretning
104
Krydsbredde
101
Lemmer, bagfra
102
Lemmer, sidestilling
102
Klovhældning
98
Bevægelse
102
Foryver tilhæftning
108
Forpatteplacering
97
Pattelængde
107
Yverdybde
111
Bagyver højde
103
Bagpatteplacering 100
Yverbånd
98