Foster PP

Foster PP

Delta Foster PP

Fødselsdato
24.12.2020
aAa kode
234165
Farve
Sortbroget
AI Code
262390
Tyre-ID
NL 658239214
Kappa / Beta Casein
AB / A2A2
  Wilder Hotspot P
Delta Nippon P  Delta Nadine
Delta Jodie P RF  Lowlands Trust
  Delta Jolina

NVI Sortbroget Base

Avlsværdier
Sikkerhed 75%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
5 7 0.95 256 177

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 80%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
293 0.28 0.18 38 27 194

Management/Sundhed

Yversundhed
103
Celletal
103
Hunlig frugtbarhed
105
Klovsundhed
106
Ketose
102
Malketid
103
Temperament
101
Alder ved 1. kælvning
Kælvningsevne
106
Kælvens Livskraft (infl mor.)
105
Persistens
104
Udvikl. fra 1.-3. lakt
104
Kropsvægt
97
Kvietyr
101
Livskraft kalv
95
Robot effektivitet
101
Robot interval
105
Robot tilpasningsevne
98

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 89%

Krop
93
Styrke
96
Yver
106
Lemmer
99
Helhed 100

Størrelse
105
Brystbredde
94
Kropsdybde
95
Malkepræg
98
Huld
97
Krydsretning
107
Krydsbredde 100
Lemmer, bagfra
101
Lemmer, sidestilling
104
Klovhældning
95
Bevægelse 100
Foryver tilhæftning
109
Forpatteplacering
95
Pattelængde
106
Yverdybde
114
Bagyver højde
104
Bagpatteplacering
99
Yverbånd
96