Delta Pineapple P

Pineapple P

Delta Pineapple P

Fødselsdato
27.10.2020
aAa kode
354126
Farve
Sortbroget
AI Code
262387
Tyre-ID
NL 692183669
Kappa / Beta Casein
AB / A2A2
  Wilder Hotspot P
Delta Nippon P  Delta Nadine
Delta Jilke  Delta Waterloo
  Delta Josey

NVI Sortbroget Base

Avlsværdier
Sikkerhed 75%

% Sundhed % Effektivitet Foderoptagelse Holdbarhed NVI
5 8 1.38 465 204

Ydelse
0 Døtre, 0 Bestætninger, Sikkerhed 79%

Kg Mælk % Fedt % Protein Kg Fedt Kg Protein INET
538 0.16 0.15 38 33 222

Management/Sundhed

Yversundhed
105
Celletal
107
Hunlig frugtbarhed
105
Klovsundhed
107
Ketose
103
Malketid
103
Temperament
102
Alder ved 1. kælvning
Kælvningsevne
104
Kælvens Livskraft (infl mor.) 100
Persistens
105
Udvikl. fra 1.-3. lakt
106
Kropsvægt 100
Kvietyr
101
Livskraft kalv
95
Robot effektivitet
102
Robot interval
104
Robot tilpasningsevne
102

Eksteriør
0 Døtre 0 Bestætninger Sikkerhed 89%

Krop
105
Styrke
102
Yver
105
Lemmer 100
Helhed
104

Størrelse 100
Brystbredde
101
Kropsdybde
102
Malkepræg
102
Huld
99
Krydsretning
102
Krydsbredde
101
Lemmer, bagfra
101
Lemmer, sidestilling
102
Klovhældning
94
Bevægelse
101
Foryver tilhæftning
107
Forpatteplacering
103
Pattelængde 100
Yverdybde
108
Bagyver højde
101
Bagpatteplacering
104
Yverbånd
103